Integro er “side-1 pige” i ny Højtidskalender

Integro er “januar-pigen” i Foreningen Nydanskers Højtidskalender 2018, der har kulturmøder på arbejdspladsen som tema. Som noget helt nyt er kalenderen baseret på video-indslag. Se Integros indslag herover. Hos Integro bygger vi bro mellem flygtninge og virksomheder og sikrer det gode kulturmøde på arbejdspladsen. Vi giver flygtninge den ekstra energi, der skal til for at præstere og være en del af virksomhedskulturen. Derfor er …

En historie om integration og succes, på 64%

Julen sig nærmer og året synger på sidste vers. Det er tid at kigge tilbage, gøre status og reflektere. Når vi kigger tilbage på 2017, er det især den omfattende opgave med at gøre nytilkomne flygtninge selvforsørgende, vi får øje på. Hos Integro har vi i 2017 gjort vores til, at opgaven er blevet lidt mindre – i tæt samarbejde med …

Flygtninge og arbejdslivsglæde mødes i Gribskov Kommune

Integro har vundet en 4-årig kontrakt i Gribskov Kommune, hvor vi skal levere arbejdsmarkedsydelser for integrationsborgere. Lige fra kompetence- og jobafklaring på Asylcentret – til introduktion til det danske arbejdsmarked, udplaceringer af jobparate og aktivitetsparate borgere i private virksomheder, brancherettet kompetenceudvikling og afklaringsforløb. Alt sammen i tæt samarbejde med det lokale og regionale erhvervsliv.  Kurserne gennemføres i Integros nye lokaler …

Tak for tilliden Holbæk, Assens, Guldborgsund, Norddjurs og Vesthimmerland. Vi lover at leve op til den

Juhuu! Vi er så utroligt glade og taknemmelige for, at vi har vundet licitationer og nye tilbud over hele landet, at vi må dele det her. I Holbæk Kommune har vi vundet licitationen om et Jobsøgningsforløb, som netop er gået i gang. Der er 4 forskellige forløb fra “Forberedende IT-kursus” til “Introduktion til CV og ansøgning” samt et 2-ugers udvidet jobsøgningskursus. …

Nye inspirerende rammer om vores kurser og kursister over hele landet

Vi har fuld fart på og gang i nye aktiviteter over hele landet. Takket være en række vundne licitationer har vi udvidet Integro med nye afdelinger fordelt over hele landet. Fra Holbæk i øst over Assens i syd til Auning og Aars i Nord. Som altid har vi fundet lokaler, som danner inspirerende og hyggelige rammer om vores kurser og vores kursister. …

JobIntegration temadage om flygtningekvinders rettigheder som kulturel barriere

I løbet af maj og juni har Integro i samarbejde med Quick Care afholdt en række temadage om kvindelige flygtninges rettigheder som kulturel barriere i forhold til arbejdsmarkedet. En afgørende, men desværre overset udfordring. Derfor havde vi inviteret en række repræsentanter fra kommuner og jobcentre til en dag med spændende indlæg fra bl.a. Hanna Ziadeh fra MENA, Institut for Menneskerettigheder. Jette Jonasson og …

Ligestilling et afgørende princip for at lykkes med integration af flygtningekvinder

Hanna Ziadeh fra MENA, Institut for Menneskerettigheder holdt på JobIntegration temadagen 2. juni et indlæg om de kulturelle udfordringer, som kvinder med anden etnisk baggrund end dansk oplever i forhold til arbejdsmarkedet. Hanna kom bl.a. med konkrete forslag til, hvordan disse udfordringer nedbrydes. Hanna Ziadeh er optaget af flygtningekvinders rettigheder til at få et ordentligt arbejde, da kvinderne er kulturbærere og …

Vi vil inspirere kommunerne til nye metoder på integrationsområdet

JobIntegration Temadagen, som afholdes af Integro og Quick Care i samarbejde, skal først og fremmest inspirere til at bruge nye metoder på integrationsområdet. Det er særligt vigtigt for området flygtningekvinders rettigheder samt de kulturelle barrierer, der besværliggør kvinders muligheder for at komme igang på arbejdsmarkedet. Direktør Mads Sørensen fra Quick Care forklarer her, hvorfor det er vigtigt, at kommunerne sætter fokus på dette …

Integration af flygtningekvinder handler om ændret selvopfattelse og identitetsskifte

Barikan Solecki fra Integro holdt på JobIntegration temadagen 2. juni et indlæg om, hvilke udfordringer virksomhederne oplever, når de ansætter kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Barikan Solecki gav bl.a. konkrete bud på, hvordan vi kan bruge kvindernes ressourcer bedre, set i forhold til virksomhedernes aktuelle behov. Barikan er også meget optaget af, hvilken betydning selvopfattelsen blandt kvindelige integrationsborgere er i …

Her bliver flygtninge ikke lagt på is, men heller ikke pakket ind

Hos Famm Seafood i Hanstholm har man særdeles gode erfaringer med at ansætte flygtninge. Virksomheden har gennem Jobcenter Thisted og med hjælp fra Integro taget en række jobparate flygtninge i praktik. De fleste er i dag enten i ordinær ansættelse, fuldtidsvikariat eller i gang med IGU-forløb i virksomheden. For Famm Seafood er det nemlig et princip, at der i forlængelse af …