JobIntegration temadage om flygtningekvinders rettigheder som kulturel barriere

I løbet af maj og juni har Integro i samarbejde med Quick Care afholdt en række temadage om kvindelige flygtninges rettigheder som kulturel barriere i forhold til arbejdsmarkedet. En afgørende, men desværre overset udfordring. Derfor havde vi inviteret en række repræsentanter fra kommuner og jobcentre til en dag med spændende indlæg fra bl.a. Hanna Ziadeh fra MENA, Institut for Menneskerettigheder. Jette Jonasson og …

Vi vil inspirere kommunerne til nye metoder på integrationsområdet

JobIntegration Temadagen, som afholdes af Integro og Quick Care i samarbejde, skal først og fremmest inspirere til at bruge nye metoder på integrationsområdet. Det er særligt vigtigt for området flygtningekvinders rettigheder samt de kulturelle barrierer, der besværliggør kvinders muligheder for at komme igang på arbejdsmarkedet. Direktør Mads Sørensen fra Quick Care forklarer her, hvorfor det er vigtigt, at kommunerne sætter fokus på dette …

Integration af flygtningekvinder handler om ændret selvopfattelse og identitetsskifte

Barikan Solecki fra Integro holdt på JobIntegration temadagen 2. juni et indlæg om, hvilke udfordringer virksomhederne oplever, når de ansætter kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Barikan Solecki gav bl.a. konkrete bud på, hvordan vi kan bruge kvindernes ressourcer bedre, set i forhold til virksomhedernes aktuelle behov. Barikan er også meget optaget af, hvilken betydning selvopfattelsen blandt kvindelige integrationsborgere er i …

Ligestilling et afgørende princip for at lykkes med integration af flygtningekvinder

Hanna Ziadeh fra MENA, Institut for Menneskerettigheder holdt på JobIntegration temadagen 2. juni et indlæg om de kulturelle udfordringer, som kvinder med anden etnisk baggrund end dansk oplever i forhold til arbejdsmarkedet. Hanna kom bl.a. med konkrete forslag til, hvordan disse udfordringer nedbrydes. Hanna Ziadeh er optaget af flygtningekvinders rettigheder til at få et ordentligt arbejde, da kvinderne er kulturbærere og …

Her bliver flygtninge ikke lagt på is, men heller ikke pakket ind

Hos Famm Seafood i Hanstholm har man særdeles gode erfaringer med at ansætte flygtninge. Virksomheden har gennem Jobcenter Thisted og med hjælp fra Integro taget en række jobparate flygtninge i praktik. De fleste er i dag enten i ordinær ansættelse, fuldtidsvikariat eller i gang med IGU-forløb i virksomheden. For Famm Seafood er det nemlig et princip, at der i forlængelse af …

Ordinær ansættelse – et ønskescenarie?

De kommer med tro, håb og ihærdighed. De nye danskere. Med åbent sind og en stor portion kærlighed til det at arbejde. Til det at have et job og være selvforsørgende. Men vi danskere har stadig en opgave i forhold til at lukke de flygtninge, som vi har givet lov til at være her, ind i vores hjerter. Det smitter af på situationen på …

Kom godt i gang med IGU – 5 gode råd om IntegrationsGrundUddannelsen

Er din kommune kommet i gang med IGU – IntegrationsGrundUddannelsen? Hvis ikke, er her en håndfuld gode råd, som kan hjælpe jer. Vores råd er baseret på de erfaringer, vi har høstet i forbindelse med, at vi har igangsat en række IGU-forløb for danske kommuner. Med omkring 20 oprettelser af IGU-aftaler er Integro en af de aktører, som har størst …

Smil i sygehuskøkkenet – en historie fra det virkelige integrationsliv

Af Nidal Seide, Integro, Aabenraa. Forleden blev vi her hos Integro ringet op af Aabenraa Sygehus, som har en af vores syriske kursister i praktik. De inviterede os til en samtale, fordi de syntes, vi skulle møde Hana i hendes nye omgivelser på sygehuset. Hana er i køkkenet, hvor hun laver mad til patienterne. Hun er 34 år, går med …

Adfærdsændring skaffer nydanskere job

Af Barikan I. Solecki, konsulent, Integro A/S. Vi kender det alle sammen rigtig godt! Vi omgås, ansætter og arbejder sammen med mennesker, der ligner os selv. Det er behageligt, det er trygt, og det er forudsigeligt. Nydanskere kan have en række værdier og en adfærd, som ikke er identisk med vores vestlige værdisæt. Men vi har i hvert fald dét …

Der er fremtid i dem, der kan mærke, at der er håb for dem

Artikel i NORDJYSKE Stiftstidende, Thisted 7. januar 2017 Tekst af Lone Lærke Krog. Foto af Peter Mørk. Vi skal være verdens bedste til at tage imod dem, der vil hertil. Så vi sammen kan vinde fremtiden. Sådan lød det fra Thy Erhvervsforums formand, Lars Torrild, da han i sin tale ved nytårskuren fredag eftermiddag ville opsummere, hvad der er en …