Vi bygger bro fra asylcenter til job

Integro og Quick Care har indgået et formaliseret samarbejde på integrationsområdet. Dermed får kommuner og jobcentre mulighed for at trække på to stærke, landsdækkende aktører på integrations- og beskæftigelsesområdet samtidig – og adgang til en ny, helhedstænkende integrationsindsats.

Job Integration tilbyder en række ydelser, som den enkelte kommune kan sammensætte efter behov. Ydelserne dækker områderne Sprog og Kultur, Job og Netværk samt Sundhed og Familie. Samlet sikrer indsatserne et målrettet og effektivt integrationsforløb hele vejen fra modtagelse til jobskabelse og fuld integration. Blandt indsatserne er:

  • Modtagelse
  • Screeninger
  • Afklaringer
  • Branchepakker
  • Sprogundervisning
  • Familie/social mentorindsats
  • Praktik, job & netværk
  • Etablering af løntilskud

Læs mere om helhedsløsningen, der inkluderer sprogskole, sundhed og job på www.job-integration.dk

Hent brochuren Vejen til effektiv og ordentlig integration
Hent pressemeddelelsen om Samarbejdet mellem Integro og Quick Care

Yderlig information – kontakt Chefkonsulent Kim Overgaard, Integro: mobil: 2087 6338 · e-mail: kov@integro.dk