Involvering, ansvar og ejerskab er vejen til at skaffe flygtninge i job

Af Barikan I. Solecki, konsulent, Integro A/S

Vejen til job og selvforsørgelse kan for enhver være en udfordrende proces uanset ens sociale, kulturelle og faglige baggrund. Når vi ser på vores egen jobsøgningsproces, så er succesen og resultaterne stærkt afhængig af personlige motivation og entusiasme hver eneste dag.

Som ny i Danmark, og især som flygtning, kan processen for at komme ind på det danske arbejdsmarked give en form for kulturchok. Vi kan ikke benægte de kulturelle, sociale og adfærdsmæssige forskelle mellem det danske arbejdsmarked og f.eks. det syriske arbejdsmarked. For mange flygtninges vedkommende kan det være frustrerende og tit føler de sig handlingslammede i deres egen proces. I deres hjemland gik flygtninge målrettet efter at finde et arbejde ved at bruge deres netværk bredt og/eller ved at være opsøgende, indtil de fik jobbet. I Danmark har vi indrettet os anderledes. I Danmark møder flygtninge et særdeles anderledes system med jobcentre, praktikker, løntilskud, lovgivning osv. Derudover har danske arbejdsgivere naturligvis høje krav og forventninger til medarbejderes personlige og faglige kompetencer. Hos Integro A/S mener vi derfor, at succesfuld og varig integration kræver stærkt og positivt samarbejde mellem jobcentrene, det lokale erhvervsliv og flygtningene selv. Sådant samarbejde skaber de optimale rammer og mulighed for involvering, engagement og ansvar fra alle relevante parter.

Involvering skaber ejerskab og engagement

En målrettet indsats præget af positivt samarbejde, som sætter flygtninges involvering i centrum sikrer den gode og langvarige integration af flygtninge på arbejdsmarkedet. Netop denne forståelse og praksis var stærk forankret i min første arbejdsdag hos Integro A/S i Thisted, hvor dagen begyndte med en bustur, målrettet og opsøgende besøg hos virksomheder i Hanstholm. At gå sammen i teams, lægge flyers i virksomhedernes postkasser og tage en uformel dialog, giver nye perspektiver hos flygtninge på deres jobsøgningsproces. Jobsøgning kan meget hurtigt blive demotiverende og dræne én for energi, når man dagen lang sidder bag en skærm på jagt efter et arbejde.

Vi oplever en meget positiv modtagelse fra det lokale erhvervsliv i Thisted. Virksomhederne tror på, at flygtninge er en ressource med potentiale. Vi er af den overbevisning, at direkte interaktion med virksomhederne og dét at være opsøgende giver langt bedre resultater, fordi involvering skaber ejerskab og engagement blandt flygtninge. Netop denne forståelse er stærk forankret i vores samarbejde med Jobcentret i Thisted Kommune. Vi står sammen om at servicere erhvervslivet og arbejder med flygtningenes ressourcer med fokus på erhvervslivets behov.

Arbejde er vejen til friheden og et selvstændigt liv

Flygtningene selv er meget optaget af at komme i arbejde, så de kan blive selvforsøgende. Det at være afhængig af offentlig forsørgelse er for mange flygtninge symbol på at være uselvstændig, og et arbejde for dem er vejen frem til deres frihed og et selvstændigt liv. Derfor har vi hos Integro A/S valgt at investere i vores flygtninge, fordi vi har tillid til deres potentiale og evner. Vi er overbeviste om, at investering i mennesker giver langvarige og positive resultater. Det er vores ambition og mål at skabe nødvendige og effektive resultater. Vi frembringer motivation, entusiasme og engagement hos vores flygtninge. Det gør vi ved at investere og involvere flygtninge i deres integrationsproces og gennem tillidsfulde relationer.

Læs også indlægget “Sammen om job og integration i Thisted og Aabenraa”