Sammen om job og integration i Thisted og Aabenraa

Hvis vi skal lykkes med integration, skal vi have fokus på jobskabelse. Og vi skal arbejde sammen om det. Alle parter – fra myndighederne og de aktører, der hjælper med integrationsopgaven, til de nye danskere, som det hele handler om. De flygtninge, der er hjulpet over tærsklen til det danske samfund, men mangler at tage de afgørende skridt – i form af sprog, uddannelse og ikke mindst job. Al erfaring viser nemlig, at det er det sidstnævnte – jobbet – der især baner vejen for en vellykket integration.

På jagt efter job hos lokale arbejdsgivere
Præcis dette er udgangspunktet for et nyt initiativ, som Integro er gået sammen med Jobcentrene i henholdsvis Thisted og Aabenraa om. Med sigtet at finde job til kursister, som de nævnte kommuner har i integrationsprogram hos Integro, er der indledt en målrettet jagt på jobs og mulige arbejdsgivere. Kursisterne selv er i centrum for den alternative aktivitet, hvor de vigtigste remedier består af en bus og en stak flyers, der fortæller, at man som virksomhed kan få op til 2 gange 20.000 kr. i bonus, hvis man ansætter en flygtning.

Over et par dage kører kursister sammen med deres instruktører fra Integro rundt til lokale virksomheder for at stemme dørklokker og lægge flyers på skriveborde og i postkasser hos mulige arbejdsgivere. Stemningen i bussen med 25 kursister fra Thisted er ikke til at tage fejl af. Glæde blandet med forventningsfuld spænding får snakken til at gå livligt.

Godt selv at kunne gøre aktiv indsats
Eqball Hassan, en journalist fra Kurdistan, der har været i Danmark i to år, er glad for at kunne gøre en aktiv indsats i forhold til at få et job.
”Der skal ske noget! Jeg vil tjene mine egne penge, så jeg kan forsørge mig selv. Som jeg altid har været vant til. Vi flygtninge har mange ressourcer selv, og viljestyrke – ellers var vi aldrig kommet hertil. Derfor er det helt rigtigt, at vi selv er aktive i forhold til at finde et job.”

Mikael Nyeng, projektleder hos Integro i Thisted, er også begejstret for initiativet, der er blevet til i en kreativ proces sammen med kursisterne.
”Vi får i forvejen 2,6 kursister i job hver uge, og med det her initiativ forventer vi, at tallet vil stige yderligere. Det enestående ved projektet er ikke, at vi markedsfører vores kursister aktivt, for det gør vi hele tiden. Men netop dét, at alle har været sammen om idéen og indsatsen – både kommune, kursuscenter og kursisterne selv – gør at energien og viljen til at skabe resultater er helt i top. Det er fantastisk at mærke.”

Ros til Jobcentrenes mod og handlekraft
Integro’s stifter og direktør Jette Jonasson sætter pris på samarbejdspartnernes handlekraft og mod til at bakke op.
”Vi er glade for, at vores visionære og dygtige samarbejdspartnere i Thisted og Aabenraa kommuner har lyst til at gå ind i projekter som disse sammen med os. Samarbejdet med kommunens integrationsteam og virksomhedskonsulenter er altafgørende for, at vi kan gennemføre nytænkende aktiviteter som bus jobjagten. Og der SKAL tænkes kreativt, hvis der skal skaffes job til de mange flygtninge, der p.t. står uden. Ellers når vi ikke igennem til de mulige arbejdsgivere. Initiativet i Thisted og Aabenraa har den nødvendige gennemslagskraft og er samtidig et strålende eksempel på, hvad der kan opnås, når kursisterne involveres, får ansvar og tager ejerskab.”

Vil du vide mere om den alternative jobjagt i Thisted – kontakt direktør Jette Jonasson på jej@integro.dk eller projektleder Mikael Nyeng på mik@integro.dk

Download flyeren ”Sammen om Job og Integration”, som kursisterne deler ud til virksomheder på busrundturen.