Kort til succes

Integro har stor succes med at bruge et helt nyt branchepakke-koncept i arbejdet med at få vores nye danskere ind på arbejdsmarkedet. Konceptet er udviklet af Kompetencecenter Skanderborg og er et unikt pædagogisk værktøj, som i kombination med Integros virksomhedsrettede indsats, allerede har skabt fantastiske resultater. Konceptet består bl.a. af sprogkort, hvor der både er billede og tekst på flere sprog af forskellige vigtige arbejdsredskaber, faciliteter og materialer. Vi bruger især sprogkortene i vores tætte samarbejde med erhvervslivet – på de virksomheder, hvor vi har etableret job, IGU, løntilskud eller praktik for vores nye danskere.

Sprogkort
Sprogkortene er en stor hjælp til arbejdsgiver, fordi de gør kommunikationen mellem den nye medarbejder og arbejdsplads nemmere omkring konkrete arbejdssituationer. At vise og forklare ved brug af sprogkortene og det øvrige materiale fra branchepakke-konceptet sikrer, at de udfordringer der måtte opstå pga. manglende sprogforståelse, bliver håndteret og løst – så de ikke vokser sig så store og uoverstigelige, hvor arbejdsgiver bliver utålmodig og må opgive – og den nye medarbejder ”trækker sig”, melder sig syg, udebliver … og til sidst må forlade jobbet.

Brochure – Brancheinformation
Branchepakke-konceptet omfatter beskrivelse af muligheder og krav i 13 forskellige brancher – beskrevet i 13 brochurer. Brancheinformation omfatter disse brancher op er deltaljeret beskrevet på 7 forskellige sprog og det tydeliggøres hvilke arbejdsopgaver, muligheder, krav, arbejdspladser og uddannelsesmuligheder der findes, inden for de forskellige brancher.

Denne brancheinfo bruges til afklaring af jobmuligheder til den enkelte nye dansker. Materialet giver en helt enestående forståelse for muligheder og krav i de forskellige brancher hos den enkelte nye dansker.

Allerede på banen i Asylcentrene
Integro anvender materialet allerede i mødet med asylansøgerne – på Asylcentrene, hvor vi styrker undervisnings- og aktiveringsindsatsen bl.a. ved at lave brancherettet sproglig og faglig kompetenceudvikling. Her er opgaven at gøre den enkelte klar til at træde ind på arbejdsmarkedet, så snart asyl bliver bevilget.

Vi ser mange muligheder med materialet og glæder os til at hjælpe endnu flere nye danskere godt ind på det danske arbejdsmarked i tæt samspil med Integros landsdækkende virksomhedsnetværk. Integro er eneste private aktør på markedet som råder over dette koncept.

Kontakt Kim Overgaard på kov@integro.dk eller mobil 20 87 63 38, hvis du vil vide mere om sprogkortene og det nye branchepakke-koncept.