Adfærdsændring skaffer nydanskere job

Af Barikan I. Solecki, konsulent, Integro A/S.

Vi kender det alle sammen rigtig godt! Vi omgås, ansætter og arbejder sammen med mennesker, der ligner os selv. Det er behageligt, det er trygt, og det er forudsigeligt. Nydanskere kan have en række værdier og en adfærd, som ikke er identisk med vores vestlige værdisæt. Men vi har i hvert fald dét til fælles med hinanden, at vi omgås, taler og arbejder med dem, der ligner os selv. Arabisktalende nydanskere sidder i hinandens selskab, kurdisktalende sidder sammen, og farsitalende nydanskere sidder sammen for sig selv. Det er en adfærd og en vane, der faktisk forhindrer nydanskere i:
1) at tale og praktisere dansk
2) at omstille sig til nye omgivelser og nye mennesker

At tale dansk og at omstille sig til sine nye omgivelser og muligheder er forudsætningen for den gode og varige integration. Fordi det er gennem et arbejde, gennem det at kunne begå sig på dansk og at kunne navigere i sociale og kulturelle koder på arbejdspladsen, at integrationen finder sted. Hos Integro A/S er vi lykkedes med at skabe bevidsthed og ændre denne vane hos vores nydanske kursister.

Dette blogindlæg handler om, hvordan vi hos Integro A/S klæder nydanskere på til arbejdsmarkedet, blandt andet igennem at skabe bevidsthed om, hvordan vaner og adfærd har indflydelse på integrationsprocessen.

At være ny i Danmark er en kæmpe omvæltning

Det at genetablere et nyt liv i Danmark som flygtning handler grundlæggende om en dybere forandring i det enkelte menneskes og families hverdagsliv og virkelighedsforståelse. De syriske, irakiske, kurdiske og iranske flygtninge har allerede fået lært og dannet deres individuelle selvforståelse, verdensforståelse, principper og grundlæggende værdier. De har deres måde at kommunikere og interagere på i diverse sociale og professionelle sammenhænge. Nu befinder de sig her, hvor verdensopfattelsen, adfærdsmønstrene og vanerne er anderledes end, hvad de er vant til. Vi hjælper vores nydanskere kursister med at forstå og acceptere den situation, de står i, gennem håndgribelige redskaber og måder at gør tingene på. Vi har et stærkt samarbejde med vores nydanske kursister og finder i fællesskab løsninger på jobsøgningsmuligheder.

Ærlighed, realisme og del ud af sig selv er vejen til job

Grundet vores mangeårige erfaringer med målgruppen og vores viden om det at være ny i Danmark er vi fra starten meget tydelige om vores forventninger til vores nydanske kursister. Vores forventninger til dem er ikke spor anderledes, end de forventninger vi har til vores etnisk danske kursister. Vi forventer et positivt samarbejde med gensidig respekt og ligeværdighed med ét fælles sigte; nemlig at komme i arbejde.

Både mine kollegaer, Nidal og Intesar, og jeg er selv kommet til Danmark som flygtninge. Vi taler åbent og ærligt om vores rejser, og vi deler ud af vores erfaringer om det at være ny i Danmark. Vi har gennemgående kendskab til og forståelse for de frustrationer, der opstår, når man ikke kan finde hoved og hale i jobsøgningsprocessen i Danmark. Vi forstår og evner at håndtere kvinder, der aldrig har arbejdet uden for hjemmet, som i dag skal tage ligeså meget ansvar som mændene og blive selvforsøgende. Vi ved godt, at der ikke findes en gylden metode til at komme i arbejde. Derfor er vi 100% ærlige og realistiske i vores rådgivning og deler rundhåndet ud af vores egne erfaringer,  når vi anviser de veje, der kan føre kursisterne til job.

Udfordringer er sunde for integrationen – og jobmulighederne

Vi er ikke bange for at udfordre vores nydanske kursister. Vi taler dansk alle sammen. Vi har kursister, der siger ”Jeg er ikke begyndt i sprogskole endnu, så jeg kan ikke tale dansk”. Vi har tolke på, men personligt bruger jeg kun tolkene i de situationer, hvor det virkelig bliver nødvendigt. Vi er hellere ikke bange for at bestemme, hvem vores kursister skal samarbejde med i undervisningen. De samarbejder på tværs af køn, etniciteter og sprog. Det er den mest effektive og resultatskabende metode, og at den virker ser vi bevis på hver dag – når vi ser vores kursister vokse. Det kan være hårdt og krævende at vænne sig til nye metoder og vaner. Sandheden er bare, at succesfuld og varig integration på arbejdsmarkedet kun kommer gennem hårdt arbejde.

Vi ser nydanskere vokse – og håbet om en bedre fremtid spire

Det første bevis på at vores arbejde skaber resultater, er når jeg oplever, at kvinder og mænd stråler af glæde. Når de lytter aktivt og spørger os nysgerrigt til råds, når udfordringer opstår. Hver dag glæder jeg mig over at opleve, hvor engagerede, kursisterne er. De taler og interagerer med hinanden på tværs af etniciteter, sprog og køn. Mange af kvinderne gik i starten iklædt jakker og lange frakker, da det var grænseoverskridende for dem at gå ”bare i bukser”. Efterhånden som kurset skrider frem, ser vi flere og flere kvinder droppe deres jakker og lange frakker.

Nydanske kursister åbner deres hjerte for os og betror sig til os om deres sociale og kulturelle udfordringer som ny i Danmark. Vi anerkender deres situation og lytter aktivt til deres håb og drømme for fremtiden. De efterspørger råd om, hvordan de selv kommer hurtigere og tættere på det danske samfund og arbejdsmarked. Og noget i vores rådgivning og vores metoder må virke. For nu er det faktisk vores nydanske kursister, der inviterer os til dialog om velfærdssamfundet, ligestilling, demokrati, ytringsfrihed, rettigheder, tolerance og frihed under ansvar.
Sådan noget kan man da kun blive glad i låget – og lidt stolt af.

Søger du engageret arbejdskraft?

Integro samarbejder med virksomheder over hele landet. Søger du engageret arbejdskraft med stærke personlige og sociale kompetencer, så er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 42 72 60 08 eller min kollega Jacob Sørensen på tlf. 30 53 24 89.