Kom godt i gang med IGU – 5 gode råd om IntegrationsGrundUddannelsen

Er din kommune kommet i gang med IGU – IntegrationsGrundUddannelsen?

Hvis ikke, er her en håndfuld gode råd, som kan hjælpe jer. Vores råd er baseret på de erfaringer, vi har høstet i forbindelse med, at vi har igangsat en række IGU-forløb for danske kommuner. Med omkring 20 oprettelser af IGU-aftaler er Integro en af de aktører, som har størst erfaring med IGU. En erfaring vi gerne vil dele.

Læs her, hvordan du får kommunens virksomheder engageret og igangsat med IGU-forløb.

5 gode råd, når der skal igangsættes IGU-forløb

  1. Styrk informationen og rådgivningen til kommunens virksomheder – mange virksomheder kender ikke til IGU og bonusordningen
  2. Hjælp virksomheder og flygtninge til at indgå IGU-kontrakten – mange virksomheder finder det besværligt og bureaukratisk. Der er brug for en tovholder og én, der forstår og formår at lave alt papirarbejdet
  3. Aftal hvem der står for at udforme de konkrete uddannelsesaftaler – der skal sammensættes 20 ugers undervisning for hvert IGU-forløb
  4. Gå gerne på tværs af kommunegrænser, når uddannelsesplanerne skal specificeres – mange AMU-kurser må aflyses på grund af manglende tilmeldinger
  5. Brug IGU som supplement i beskæftigelsesindsatsen – IGU kan være den rigtige løsning, hvis den enkelte flygtning har brug for opkvalificering før det er realistisk med ordinær ansættelse

Integros erfaringer med IGU-forløb

Vores oplevelse med IGU’en er, at arbejdsgiverne tager godt imod den. Det er dog også vores erfaring, at langt fra alle arbejdsgivere har kendskab til ordningen i forvejen. Så der er brug for generel information om IGU og de muligheder, ordningen giver.

De fleste af de IGU-forløb, som Integro har igangsat, er startet med, at en flygtning er i praktik i en virksomhed, typisk i 4 uger. I løbet af praktikken vurderer Integros virksomhedskonsulent sammen med arbejdsgiveren og flygtningen, hvilken videre indsats, der passer bedst til den enkelte. Hvis det fx er et løntilskud, et enkelt opkvalificerende kursus og derefter ansættelse, der passer bedst, så bliver dét løsningen. Hvis der skal noget mere undervisning til – og flygtningen i øvrigt opfylder kravene til en IGU – så rådgiver Integros konsulent arbejdsgiver og flygtning, hvorefter de indgår en IGU-kontrakt.

Vil du have inspiration og se eksempler på konkrete IGU-forløb, vi har igangsat – hent vores faktablad ”Kom godt i gang med IGU” her.

Brug for hjælp eller sparring til IGU?

Kontakt os, hvis du vil vide, hvilke muligheder der er for at få sat gang i IGU-forløb i din kommune. Vi udarbejder en overordnet plan, udfylder kontrakter, udspecificerer de forskellige uddannelsesplaner etc. Ring eller mail til udviklingschef Kim Overgaard på mobil 2087 6338 eller mail kov@integro.dk