Ordinær ansættelse – et ønskescenarie?

De kommer med tro, håb og ihærdighed. De nye danskere. Med åbent sind og en stor portion kærlighed til det at arbejde. Til det at have et job og være selvforsørgende. Men vi danskere har stadig en opgave i forhold til at lukke de flygtninge, som vi har givet lov til at være her, ind i vores hjerter. Det smitter af på situationen på arbejdsmarkedet. På mulighederne for at komme i job, når man er jobparat flygtning og brændende ønsker sig at komme indenfor i varmen hos en dansk virksomhed.

Det går den rigtige vej, men…

Vel går det den rigtige vej, men regeringens målsætninger for at få flygtninge i arbejde er langt fra opfyldte. Forventningerne til kommunernes Jobcentre er store, og trods mange tiltag, støtte- og bonusordninger er det en stor udfordring at skaffe praktikpladser, IGU-forløb og ikke mindst ordinær ansættelse i kommunens virksomheder. De fleste Jobcentre har udliciteret større eller mindre dele af opgaveporteføljen til eksterne konsulentvirksomheder som f.eks. Integro.

Har Jobcenter Thisted knækket koden?

Et af de Jobcentre, som Integro har tæt samarbejde med omkring praktik og jobskabelse på integrationsområdet, er Jobcenter Thisted. Her har man sidste år strømlinet organisationen, så der nu er fuldt fokus på den beskæftigelsesrettede integrationsindsats. Og noget tyder på, at det virker. I august 2016 var der 63 selvforsørgende flygtninge i kommunen, nu i april 2017 er tallet 93.

Trine Engholm, sektionsleder, Job og Uddannelse mener, at forklaringen skal findes i en intensiveret indsats overfor virksomhederne og en stærk fokusering på at skabe ordinær ansættelse hurtigst muligt.
– Hvor andre jobcentre lykkes via praktikker, der afløses af løntilskud og på sigt job, satser vi på korte praktikker, hvor målet er at konvertere praktikjobbet til ordinær ansættelse inden for en kort periode. Vi arbejder meget virksomhedsrettet, er offensive og i konstant kontakt med virksomhederne, blandt andet gennem et tæt samarbejde mellem jobcentret og Integros jobkonsulenter.

Tænk i ressourcer fremfor i tilskud og bonusser  

Trine Engholm er overbevist om, at ressourcetænkning skal være omdrejningspunkt for dialogen med virksomhederne og ikke mulighederne for at få tilskud, bonusser og gratis arbejdskraft i en periode.
– Støtteordningerne er selvfølgelig helt uundværlige, men for os handler det først og fremmest om at skabe varige arbejdspladser – og ikke en endeløs række af praktikker, som ikke fører til job. Motivationen for virksomhederne skal være, at de får tilført ressourcer, de har brug for. Vores område er præget af lav ledighed, så vil virksomhederne have den ønskede arbejdskraft – nu og i fremtiden – er man nødt til at rekruttere bredere, end virksomhederne har været vant til. Her er flygtningene et rigtig godt alternativ!

Et ønskescenarie der tegner godt

Men hvordan lykkes det så at motivere virksomhederne til at tænke i ressourcer og ordinær ansættelse?
– Det er egentlig ikke svært. Tiden arbejder for os, der er brug for arbejdskraft. Men vi oplever også, at virksomhederne tager et større socialt ansvar og har en reel interesse i at integrere nye danskere i organisationen med den ildhu, arbejdsomhed og livsglæde, de bringer med sig. Vi får overvejende meget positive tilbagemeldinger og oplever i stigende grad, at virksomhederne selv ønsker ordinær ansættelse allerede efter få ugers praktik. Det er jo på alle måder et ønskescenarie, der tegner godt for fremtiden.

Vil du vide mere om integrationsindsatsen i Thisted Kommune, kontakt projektleder Mikael Nyeng på mobil 4172 6005 eller mail mik@integro.dk