JobIntegration temadage om flygtningekvinders rettigheder som kulturel barriere

I løbet af maj og juni har Integro i samarbejde med Quick Care afholdt en række temadage om kvindelige flygtninges rettigheder som kulturel barriere i forhold til arbejdsmarkedet. En afgørende, men desværre overset udfordring. Derfor havde vi inviteret en række repræsentanter fra kommuner og jobcentre til en dag med spændende indlæg fra bl.a. Hanna Ziadeh fra MENA, Institut for Menneskerettigheder.

Jette Jonasson og Kim Overgaard fra Integro bød sammen med Mads Sørensen fra Quick Care deltagerne velkommen, og fortalte om baggrunden for temadagen samt hvad de håbede deltagerne ville få med sig hjem. Formålet med temadagene var først og fremmest at inspirere kommunerne – bl.a. til at bruge nye metoder på integrationsområdet. Mads Sørensen forklarer nærmere på videoen herunder:

Det blev dage fyldt med værdifulde indsigter, gode dialoger og hyggeligt samvær. Hanna Ziadeh fra MENA, Institut for Menneskerettigheder fortalte levende om de kulturelle udfordringer, som kvinder med anden etnisk baggrund end dansk oplever i forhold til arbejdsmarkedet.

Barikan Solecki fra Integro holdt et indlæg om, hvilke udfordringer virksomhederne oplever, når de ansætter kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Og Razan Haugaard fra Quick Care gav med udgangspunkt i sine egne erfaringer fra integrationsindsatser i kommuner og på virksomheder et indblik i, hvad det er der sker, når kulturen bliver en barriere for kvinderne. Endelig fortalte kvinder med anden etnisk baggrund end dansk om deres egne erfaringer med kultur, der begrænser kvinders rettigheder i forhold til arbejdsmarkedet.

Vi nåede at få et par interviews med nogle af dagens indlægsholdere, se dem her:
Hanna Ziadeh, MENA, Institut for Menneskerettigheder om de kulturelle udfordringer, kvinder med anden etnisk baggrund end dansk oplever i forhold til arbejdsmarkedet.

Barikan Solecki, Integro A/S om, hvilke udfordringer virksomhederne oplever, når de ansætter kvinder med anden etnisk baggrund end dansk.

Vil du vide mere om betydningen af flygtningekvinders rettigheder, og hvordan de kulturelle udfordringer i forhold til arbejdsmarkedet kan håndteres, så kontakt Kim Overgaard, Integro på kov@integro.dk eller mobil 2087 6338.