Ligestilling et afgørende princip for at lykkes med integration af flygtningekvinder

Hanna Ziadeh fra MENA, Institut for Menneskerettigheder holdt på JobIntegration temadagen 2. juni et indlæg om de kulturelle udfordringer, som kvinder med anden etnisk baggrund end dansk oplever i forhold til arbejdsmarkedet. Hanna kom bl.a. med konkrete forslag til, hvordan disse udfordringer nedbrydes.

Hanna Ziadeh er optaget af flygtningekvinders rettigheder til at få et ordentligt arbejde, da kvinderne er kulturbærere og gennem deres rolle som opdragere bestemmende for, hvordan den kommende generation af integrationsborgere bliver. En sparsom kontakt med det omgivende samfund – og med arbejdsmarkedet – har betydning for en fastholdelse af medbragte kulturer. Hanna ønsker derfor at udbrede det grundlæggende princip, at kvinden er lig med manden, da en fælles opfattelse og accept af dette er en betingelsesløs forudsætning for, at vi kan have et ligeværdigt samfund og undgå uhensigtsmæssige parallelsamfund.  Klik på billedet herover for at se interviewet.

Se interview med Barikan Solecki fra Integro om flygtningekvinders selvopfattelse her. 

Læs mere om JobIntegration temadagen og se interview med Mads Sørensen, Quick Care her.