Vi vil inspirere kommunerne til nye metoder på integrationsområdet

JobIntegration Temadagen, som afholdes af Integro og Quick Care i samarbejde, skal først og fremmest inspirere til at bruge nye metoder på integrationsområdet. Det er særligt vigtigt for området flygtningekvinders rettigheder samt de kulturelle barrierer, der besværliggør kvinders muligheder for at komme igang på arbejdsmarkedet.

Direktør Mads Sørensen fra Quick Care forklarer her, hvorfor det er vigtigt, at kommunerne sætter fokus på dette område, så det sikres, at kvinderne kommer ud på arbejdsmarkedet på en bæredygtig måde. Det er altafgørende, at der bliver en forståelse for – og en accept af – at vi med flygtningekvinder har at gøre med en meget stor målgruppe, som ikke lige passer ind på det etablerede arbejdsmarked. Det kræver dels, at vi skaffer os dyb indsigt i denne målgruppe – og at vi ud fra denne indsigt er i stand til at tænke nyt og tage nye metoder i brug. Temadagen er et lille, men vigtigt skridt i denne retning.

Klik på billedet for at se interviewet med Mads og læs mere om JobIntegration temadagen her.

Få mere at vide om JobIntegration konceptet her.