Tak for tilliden Holbæk, Assens, Guldborgsund, Norddjurs og Vesthimmerland. Vi lover at leve op til den

Juhuu! Vi er så utroligt glade og taknemmelige for, at vi har vundet licitationer og nye tilbud over hele landet, at vi må dele det her.

I Holbæk Kommune har vi vundet licitationen om et Jobsøgningsforløb, som netop er gået i gang. Der er 4 forskellige forløb fra “Forberedende IT-kursus” til “Introduktion til CV og ansøgning” samt et 2-ugers udvidet jobsøgningskursus.

I Guldborgsund Kommune har vi vundet licitationen om et Fleksjob-forløb med Quick Care som underleverandør – Målgruppen omfatter primært borgere med væsentlige skånehensyn af både fysisk, psykisk og social karakter, der typisk er længere fra arbejdsmarkedet og som derfor ikke umiddelbart er parate til at varetage et fleksjob og har brug for en målrettet indsats for at komme tættere på arbejdsmarkedet.

I Norddjurs Kommune har vi fornyet og udvidet et tilbud for udsatte mænd over 50 (aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere). Delmål for indsatsen er:

  • At borgeren opnår et funktionelt niveau
  • At der hurtigst muligt etableres et afklarings- og opkvalificeringsforløb i en virksomhed, hvis borgeren ikke kan starte uddannelse eller job
  • At motivere og arbejde aktivt med holdninger, forventninger og krav – således at borgeren kommer væk fra identitet og livsstil som kontanthjælpsmodtager og forberedes på de forventninger, der stilles på arbejdspladserne

I Vesthimmerland Kommune har vi sagt ja tak til at stå for et vejlednings- og afklaringsforløb for aktivitetsparate borgere, både over og under 30 år. Den forventede effekt er:

  • At 85 % bliver klar til praktik efter endt forløb
  • At alle kursister bliver afklaret, både personligt og jobrettet.
  • At der dannes et beslutningsgrundlag til REHAB

Derudover har vi netop taget hul på en ny opgave i Hillerød Kommune – også for aktivitetsparate borgere. Det samme har vi i Fredensborg, hvor opgaven lyder på “Intensiv jobsøgning med sprog”. Der er primært tale om ledige forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere, hvor det vurderes, at den sproglige barriere er en hindring for at de kan komme i job selv. Fælles for målgruppen er, at de har brug for intensiv støtte til jobsøgningen.

Vi kan ikke takke nok for den tillid, som de nævnte kommuner har vist os. Og lover at gøre alt for at leve op til den. Som vi gør altid – for alle de kommuner, vi samarbejder med. Tak til jer alle.

Yderligere information – kontakt udviklingschef Kim Overgaard på mobil 2087 6338 eller mail kov@integro.dk