Her bliver flygtninge ikke lagt på is, men heller ikke pakket ind

Hos Famm Seafood i Hanstholm har man særdeles gode erfaringer med at ansætte flygtninge. Virksomheden har gennem Jobcenter Thisted og med hjælp fra Integro taget en række jobparate flygtninge i praktik. De fleste er i dag enten i ordinær ansættelse, fuldtidsvikariat eller i gang med IGU-forløb i virksomheden. For Famm Seafood er det nemlig et princip, at der i forlængelse af …

Ordinær ansættelse – et ønskescenarie?

De kommer med tro, håb og ihærdighed. De nye danskere. Med åbent sind og en stor portion kærlighed til det at arbejde. Til det at have et job og være selvforsørgende. Men vi danskere har stadig en opgave i forhold til at lukke de flygtninge, som vi har givet lov til at være her, ind i vores hjerter. Det smitter af på situationen på …

Kom godt i gang med IGU – 5 gode råd om IntegrationsGrundUddannelsen

Er din kommune kommet i gang med IGU – IntegrationsGrundUddannelsen? Hvis ikke, er her en håndfuld gode råd, som kan hjælpe jer. Vores råd er baseret på de erfaringer, vi har høstet i forbindelse med, at vi har igangsat en række IGU-forløb for danske kommuner. Med omkring 20 oprettelser af IGU-aftaler er Integro en af de aktører, som har størst …

Smil i sygehuskøkkenet – en historie fra det virkelige integrationsliv

Af Nidal Seide, Integro, Aabenraa. Forleden blev vi her hos Integro ringet op af Aabenraa Sygehus, som har en af vores syriske kursister i praktik. De inviterede os til en samtale, fordi de syntes, vi skulle møde Hana i hendes nye omgivelser på sygehuset. Hana er i køkkenet, hvor hun laver mad til patienterne. Hun er 34 år, går med …

Adfærdsændring skaffer nydanskere job

Af Barikan I. Solecki, konsulent, Integro A/S. Vi kender det alle sammen rigtig godt! Vi omgås, ansætter og arbejder sammen med mennesker, der ligner os selv. Det er behageligt, det er trygt, og det er forudsigeligt. Nydanskere kan have en række værdier og en adfærd, som ikke er identisk med vores vestlige værdisæt. Men vi har i hvert fald dét …

Der er fremtid i dem, der kan mærke, at der er håb for dem

Artikel i NORDJYSKE Stiftstidende, Thisted 7. januar 2017 Tekst af Lone Lærke Krog. Foto af Peter Mørk. Vi skal være verdens bedste til at tage imod dem, der vil hertil. Så vi sammen kan vinde fremtiden. Sådan lød det fra Thy Erhvervsforums formand, Lars Torrild, da han i sin tale ved nytårskuren fredag eftermiddag ville opsummere, hvad der er en …

Hold styr på højtiderne, og bliv klogere på hvordan nydanskere får den bedste start

Hvordan sikrer vi de nytilkomne flygtninge den bedste start på deres arbejdsliv her i Danmark? Hvordan undgår vi, at de ender på langvarig offentlig forsørgelse? Og hvordan kan man som virksomhed hjælpe til? Det giver Integro sammen med andre danske virksomheder og aktører på integrationsområdet en række gode svar på i Foreningen Nydansker’s Højtidskalender 2017. Udover at vise de mest …

Kort til succes

Integro har stor succes med at bruge et helt nyt branchepakke-koncept i arbejdet med at få vores nye danskere ind på arbejdsmarkedet. Konceptet er udviklet af Kompetencecenter Skanderborg og er et unikt pædagogisk værktøj, som i kombination med Integros virksomhedsrettede indsats, allerede har skabt fantastiske resultater. Konceptet består bl.a. af sprogkort, hvor der både er billede og tekst på flere …

Sammen om job og integration i Thisted og Aabenraa

Hvis vi skal lykkes med integration, skal vi have fokus på jobskabelse. Og vi skal arbejde sammen om det. Alle parter – fra myndighederne og de aktører, der hjælper med integrationsopgaven, til de nye danskere, som det hele handler om. De flygtninge, der er hjulpet over tærsklen til det danske samfund, men mangler at tage de afgørende skridt – i …

Involvering, ansvar og ejerskab er vejen til at skaffe flygtninge i job

Af Barikan I. Solecki, konsulent, Integro A/S Vejen til job og selvforsørgelse kan for enhver være en udfordrende proces uanset ens sociale, kulturelle og faglige baggrund. Når vi ser på vores egen jobsøgningsproces, så er succesen og resultaterne stærkt afhængig af personlige motivation og entusiasme hver eneste dag. Som ny i Danmark, og især som flygtning, kan processen for at …