JobIntegration

Integrationskonceptet der bygger en bro af tillid

JobIntegration er et helstøbt koncept, der sikrer effektiv og ordentlig integration. Konceptet tager først og fremmest udgangspunkt i, at vejen til bedre integration går gennem arbejdsmarkedet – men respekterer samtidig, at fysisk og psykisk sundhed er afgørende for et vellykket integrationsforløb.

Vi bygger bro fra asylcenter til job

Konkret tilbyder vi en helhedstænkende og tværfaglig indsats, der bygger bro og sikrer effektiv integration gennem målrettet jobskabelse og danskundervisning – uden ekstra omkostninger til tolkebistand mv.

JobIntegration giver mulighed for at starte indsatsen via praktik, sundhedstilbud og sprogskole – og fortsætter hele vejen til job. Blandt indsatserne er:
• Screeninger
• Afklaringer
• Branchepakker
• Sprogundervisning
• Familie/social mentorindsats
• Praktik, job & netværk
• Etablering af løntilskud

Helhedsløsning med sprogskole, sundhed og job

Sammen med QuickCare tilbyder vi en helstøbt løsning på integrationsområdet, der kombinerer det bedste fra to verdener, når det handler om sprogskole, sundhed og job.

Integro bidrager med omfattende erfaring og ekspertise inden for praktik- og jobskabelse, mens Quick Care leverer sundhedsfaglige ydelser, bl.a. i form af fysiske og psykiske screeninger udarbejdet af fysioterapeuter og psykologer. Samlet sikrer indsatserne et målrettet og effektivt integrationsforløb fra modtagelse på asylcentret til fuld integration.

Læs mere på www.job-integration.dk