Vi hjælper mennesker effektivt og ordentligt

Vi hjælper kommuner med beskæftigelsesfremmende foranstaltninger – tilpasset målgruppe, gældende lovgivning og lokalpolitisk fokus. Vi specialdesigner forløb for borgere på alle former for overførselsindkomster.

Når vi hos Integro hjælper mennesker i job, gør vi det effektivt og ordentligt. Siden 1994 har vi sat en ære i at skabe resultater og nedbringe ledighedstallet for de kommuner, vi samarbejder med. Når vi sammensætter forløb for en kommune er det på baggrund af netop de erfaringer – og på baggrund af erfaring med de konkrete målgrupper.

Alle mennesker er velkomne hos os:

  • Integrationsydelsesmodtagere
  • Kontanthjælpsmodtagere
  • Ledighedsydelsesmodtagere
  • Dagpengemodtagere
  • Sygedagpengemodtagere

Særligt har vi specialiseret os inden for målgrupper, der kan betegnes som marginaliserede ledige og derfor har lidt ekstra udfordringer med at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vi elsker de ekstra udfordrende opgaver:

  • Flygtninge, der skal integreres på arbejdsmarkedet og i samfundet
  • Ledige med særlige udfordringer i forhold til at komme i job
  • Banderelaterede og/eller kriminaliserede unge og voksne
  • Ledige, som har brug for at komme ekstra hurtigt i job

For ”selvkørende” mennesker, der har fået alt for mange afslag, har vi også en særlig ekspertise – og omsorg. Vi præsenterer deltagerne for en unik og gennemprøvet jobsøgningsmetode baseret på indsamlede data fra ansøgninger, der har givet job. Så vi underviser i, hvad der har virket for andre. Med høj effekt på samtaleraten.

Hos Integro skaber vi rum af tillid. Noget som kun kan lade sig gøre, hvis man er der, når der er brug for det. Uanset om klokken er over fem – eller syv. Det er vi så.

Se alle kurser og forløb her
Tilmeld borgere til kursus her (gamle system)
Tilmeld borgere til kursus her (nye system)