JobIntegration

Integrationskonceptet der bygger en bro af tillid

JobIntegration er et helstøbt koncept, der sikrer effektiv og ordentlig integration. Konceptet retter sig mod:

Flygtninge og familiesammenførte, omfattet af Integrationsloven, samt flygtninge/indvandrere, der har haft opholdstilladelse i mere end 3 år med sproglige/kulturelle udfordringer

JobIntegration tager først og fremmest udgangspunkt i, at vejen til bedre integration går gennem arbejdsmarkedet – men respekterer samtidig, at fysisk og psykisk sundhed er afgørende for et vellykket integrationsforløb. Hele vejen fra asylcentret til job.

Integro tilbyder spændende og målrettede forløb på integrationsområdet:

IGU-forløb (IntegrationsGrundUddannelsen)

Helstøbt integration med sprogskole og sundhed

Udover de målrettede forløb tilbyder Integro i samarbejde QuickCare en helstøbt løsning på integrationsområdet, der kombinerer sprogskole, sundhed og job.

  • Helhedsløsningen omfatter bl.a.:
  • Screeninger
  • Afklaringer
  • Branchepakker
  • Sprogundervisning
  • Familie/social mentorindsats
  • Praktik, job & netværk
  • Etablering af løntilskud

Læs mere om helhedsløsningen, der inkluderer sprogskole, sundhed og job på www.job-integration.dk eller hent brochuren…