Mål, Mission og Værdier

Mål

Integros overordnede mål er at hjælpe kommuner med at hjælpe ledige, sygemeldte og nye danskere ind på arbejdsmarkedet. Uanset om de har været der før, eller skal ind på arbejdsmarkedet for første gang.

Vi leverer først og fremmest værdi ved at reducere ledighed gennem formidling af job og uddannelse samt gennem jobskabende aktiviteter. Herudover yder vi starthjælp til flygtninge og støtte til nye danskere gennem sproguddannelse og erhvervsrettede aktiviteter. Så de får de bedste muligheder for at blive integreret i samfundet og en aktiv del af arbejdsmarkedet.

Mission

Vores mission er at skabe arbejdsLIVSglæde. Balance mellem samfundets krav og det enkelte menneskes behov. Mellem det professionelle liv og det private. Vi skaber resultater til fordel for samfundet og helhed og perspektiv for den enkelte. Med udgangspunkt i vores grundholdning om at arbejde er vejen til – og forudsætningen for – et lykkeligere liv og et bedre samfund.

Værdier

Alt hvad vi foretager os, bygger på vores grundlæggende værdier RESULTAT, PARTNERSKAB, UDVIKLING og BEGEJSTRING. Set udefra er det bare ord, men for os har hvert enkelt værdiord en særlig betydning og rummer alt det, som vi står for og bestræber os på at være. Du kan læse kort om værdierne herunder.

Nogle af værdierne er mest rettet mod vores kunder og kursister, mens andre primært er rettet mod os selv og virksomheden. For at sikre, at vi bestandigt lever op til vores mission om at skabe arbejdsLIVSglæde. Derfor danner værdierne også rygraden i vores strategiske arbejde, hvor vi har fokus på, hvad værdierne udmønter sig i helt konkret.

RESULTAT – fordi effekten af vores indsats er altafgørende. Ingen skal i princippet forlade Integro uden at være kommet i job eller uddannelse.

Vi udmønter værdien RESULTAT i:

  • Dokumentation af brugertilfredshed
  • Dokumentation af effekt (progressionsmåling)

PARTNERSKAB – fordi vi tager udgangspunkt i ligeværdighed og behandler det enkelte menneske med respekt og tiltro til hendes/hans egne evner og dyder. Den bedste hjælp, vi kan give, er hjælp til selvhjælp.

Vi udmønter værdien PARTNERSKAB i:

  • Individuel og personlig service
  • Involvering af borgeren og medansvar for eget liv (hjælp til selvhjælp)

UDVIKLING – fordi verden udvikler sig hurtigt, og forudsætningerne for vores virke løbende ændres. Vi vil være forrest, forretningsudviklende og fleksible.

Vi udmønter værdien UDVIKLING i:

  • Fokus på forretnings- og konceptudvikling
  • Prioritering af kompetenceudvikling

BEGEJSTRING – fordi vi ved, at livsglæde og engagement er afgørende faktorer, når man skal hjælpe mennesker ind på/eller tilbage til arbejdsmarkedet.

Vi udmønter værdien BEGEJSTRING i:

  • 100% engageret (og differentieret) undervisning
  • 100% dedikeret (og personlig) rådgivning