Resultater

– tilfredshed og ledighedstal

Det der tæller, det der gælder… er resultater. Vi er medmenneskeligt resultatorienterede. Med etikken som pejlemærke. Samtidig holder vi godt og grundigt fast i målet – som det fyrtårn, vi navigerer frem imod. Med mål som job, løntilskud, ordinær uddannelse og praktik.

Læs her, hvordan vi skaber resultater både i forhold til jobskabelse, raskmeldinger og tilfredshed.

Jobskabelse

Det er lige netop her vores erfaring kan bane vej – også der, hvor der næsten ingen er. Vores jobkonsulenter har 24-7 deres radar fokuseret mod lokalområdet. De køber ikke en bakke æg uden at spørge efter et job i butikken – eller praktik. De læser ikke en artikel om en virksomhed i fremgang uden at ringe op og de har gamle kursister, som straks er i røret, når deres virksomheder skal bruge flere.

Herudover holder det landsdækkende team hver dag et skarpt øje med sociale medier – og deler specielt de ”hemmelige” jobs med hinanden. Dem der kun deles på sociale medier eller i lukkede fora. Eller på virksomhedernes egne hjemmesider. De er kort sagt jobagenter, der finder de job, ingen andre ser. I hvert fald ikke før vores jobagenter har snuppet dem. Forhandlet, oplyst og fundet det rette match.

Det er også grunden til, at vi i 2013 kunne score bedste landsgennemsnit på fleksjobbere, nemlig hele 91% af de henviste kom i praktik eller job – i et stærkt samarbejde med Aabenraa kommune. Læs mere om resultaterne i Aabenraa her.

Raskmeldinger

Det kræver et vanvittigt mod for en sygemeldt at ”slippe” tryghedszonen og melde sig rask. Især når der er så mange ubekendte i ligningen, som der ofte er: ”Kan jeg nu holde til det?”, ”hvad nu, hvis jeg må sygemelde mig?” og ”Hvad nu, hvis de beder mig om noget, jeg ikke kan magte?”.

Vi hjælper mennesker til raskmelding via tryghed. Ved at være den faste klippe, de kan læne sig op ad, ringe til, spørge… og vende de mange tanker med. Og ikke mindst – alle bekymringerne. Det er gennem en fast kontaktperson, at vi skaber resultaterne. Rammer den jobmæssige komfortzone. Kendte opgaver og funktioner skaber ro – og en bølge af små succeser i praktikken, der genskaber jobidentiteten. Og arbejdsglæden giver noget at kæmpe for. En indre ild, der kan flytte bjerge. Og jo, vi har udfyldt rigtig, rigtig mange raskmeldinger – sammen med vores kursister. Læs mere om hvordan, vi skaber resultater gennem raskmeldinger her.

Tilfredshed

Kursisterne modtages med åbne arme og nærvær. Og tid. Tid til at lytte på netop deres historie. Deres ønsker. Og deres tanker om et godt liv. Og heri indgår næsten altid et job – det at blive en del af samfundet, at have et helt almindeligt liv.

Den første dag elsker de os ikke. Mange af dem. Men de bliver – næsten alle – rigtig glade for at komme, fordi de hurtigt fornemmer, at vi ikke svigter, ikke laver et hurtigt resultatfix med deres skæbne som indsats.